Yrityskonsultit Isännöinti Oy
Alasinkatu 1-3,
40320 Jyväskylä

Asiakaspalvelu
Puh. 014-337 2250

Toimiston ja puhelinvaihteemme aukioloajat:
ma-to klo 9-15
pe klo 9-14

Isännöitsijät

Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja. Isännöitsijän työnä on yhdessä yhtiön hallituksen kanssa pitää huolta kiinteistön teknisestä kunnosta, hallinnon toimivuudesta ja talouden asianmukaisesta hoidosta.

Isännöitsijän työtehtävät jakautuvat siis hallinnollisiin, teknisiin ja taloudellisiin tehtäviin.

Hallinnolliset työt sisältävät kokouksiin osallistumisen, kutsujen ja pöytäkirjojen tekemisen sekä kokouksessa sovittujen tehtävien tekemisen. Lisäksi isännöitsijä hoitaa sopimukset, vakuutukset ja työsuhdeasiat osana hallinnollisia tehtäviä.

Tekniset työt sisältävät taloyhtiön teknisestä kunnosta huolehtimisen. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä huoltokorjausten toteuttamisen organisointia että isojen peruskorjausten hallinnointia sekä kiinteistöhuollon kanssa päivittäisistä teknisistä asioista huolehtimista.

Taloudelliset tehtävät tarkoittavat taloussuunnittelua, mahdollisten korjausten rahoituksen hoitamista sekä yhtiön laskujen tarkistusta ja hyväksyntää.

Isännöitsijöiden yhteystiedot

Kiinteistösihteerit

Kiinteistösihteerit huolehtivat taloyhtiön laskujen maksusta, vastikereskontrasta, lainojen maksusta sekä lainaosuuslaskelmista. Lisäksi kiinteistösihteerin tehtäviin kuuluu päivittäiset kirjanpitotyöt, talousarviovertailun tekeminen isännöitsijälle, vastike- ja pääomavastikekuittien tekeminen ja lähettäminen sekä asiakaspalvelu. Vuosittain kiinteistösihteeri laatii yhtiöstä tilinpäätöksen.

Kiinteistösihteeri toimii isännöitsijän hallinnollisen apuna. Kiinteistösihteeri palvelee asiakkaita puhelimitse, esivalmistelee isännöitsijäntodistukset, kirjaa osakasmuutokset ja muuttoilmoitukset sekä postittaa tiedotteet ja kokouskutsut. Kiinteistösihteeri syöttää taloyhtiöiden laskut pankkiohjelmaan, huolehtii niiden maksusta eräpäivänä ja hoitaa pankkiyhteyksiä.

Kiinteistösihteerien yhteystiedot
 Click edit button to change this text.