Yrityskonsultit Isännöinti Oy
Alasinkatu 1-3,
40320 Jyväskylä

Asiakaspalvelu
Puh. 014-337 2250

Toimiston ja puhelinvaihteemme aukioloajat:
ma-to klo 9-15
pe klo 9-14

Isännöitsijät

Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja. Isännöitsijän työnä on yhdessä yhtiön hallituksen kanssa pitää huolta kiinteistön teknisestä kunnosta, hallinnon toimivuudesta ja talouden asianmukaisesta hoidosta.

Isännöitsijän työtehtävät jakautuvat siis hallinnollisiin, teknisiin ja taloudellisiin tehtäviin.

Hallinnolliset työt sisältävät kokouksiin osallistumisen, kutsujen ja pöytäkirjojen tekemisen sekä kokouksessa sovittujen tehtävien tekemisen. Lisäksi isännöitsijä hoitaa sopimukset, vakuutukset ja työsuhdeasiat osana hallinnollisia tehtäviä.

Tekniset työt sisältävät taloyhtiön teknisestä kunnosta huolehtimisen. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä huoltokorjausten toteuttamisen organisointia että isojen peruskorjausten hallinnointia sekä kiinteistöhuollon kanssa päivittäisistä teknisistä asioista huolehtimista.

Taloudelliset tehtävät tarkoittavat taloussuunnittelua, mahdollisten korjausten rahoituksen hoitamista sekä yhtiön laskujen tarkistusta ja hyväksyntää.

Isännöitsijöiden yhteystiedot

Kiinteistösihteerit ja kirjanpitäjät

Kiinteistösihteeri palvelee asiakkaita puhelimitse, käsittelee osakasmuutokset ja muuttoilmoitukset sekä hoitaa autopaikka- ja saunavuorovaraukset. Lisäksi kiinteistösihteerin tehtäviin kuuluu vastikelaskutuksen sekä -perinnän hoitaminen.

Kirjanpitäjät huolehtivat taloyhtiön laskujen ja lainojen maksusta sekä lainaosuuslaskelmista. Lisäksi kirjanpitäjän tehtäviin kuuluvat päivittäiset kirjanpitotyöt, isännöitsijätodistusten valmistelu sekä viranomaisilmoitukset. Vuosittain kirjanpitäjä laatii yhtiön tilinpäätöksen sekä veroilmoituksen.

Kiinteistösihteerien ja kirjanpitäjien yhteystiedot